Ο κάθε ένας από εμάς έχει τον δικό του ρόλο να διαδραματίσει και μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός κόσμου που θα είναι καλύτερος. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Το Dixan εργάζεται αδιάκοπα για να βελτιώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και η στήριξή σας μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη! Απαιτούνται μονάχα μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή προκειμένου να συμβάλουμε σε έναν πιο καθαρό πλανήτη.

Η πορεία προς έναν πιο καθαρό πλανήτη

Οι πιστοποιήσεις μας

Η Henkel είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη απορρυπαντικών φιλικών προς το περιβάλλον και ήταν η πρώτη εταιρεία που υπέγραψε τον «Χάρτη για Βιώσιμο Πλύσιμο και Καθαρισμό» της A.I.S.E. (Διεθνής Ένωση Βιομηχανιών Σαπουνιών, Απορρυπαντικών και Προϊόντων Συντήρησης)» το 2005. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης για τα Προϊόντα Πλύσης και Οικιακής Φροντίδας έχουν δεσμευτεί να βελτιώνουν διαρκώς τις διαδικασίες τους και να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις για την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο βάσει καθορισμένων βασικών αριθμητικών στοιχείων.

Loading...

Η ευθύνη της Henkel

Ως πρωτοπόρος στον τομέα της βιωσιμότητας, στόχος μας είναι να προωθούμε νέες λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης και να εξελίσσουμε την επιχείρησή μας με υπευθυνότητα. Στον στόχο αυτόν εντάσσονται όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής.