Στοιχεία Εταιρείας

 

Παροχέας Υπηρεσίας:

Henkel Hellas S.A.
Corporate Communications

 

Διεύθυνση:

Κύπρου 23,
183 46 ,Μοσχάτο
Αθήνα

 

Τηλέφωνο:

+30 210 4897200
+30 210 4831758 (Fax)

 

Στοιχεία:

ΑΦΜ : 094022890
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΑΕ Νομ Πειραια 1175/01ΝΤ/Β/86/655

 

Επικοινωνία:

Corporate Communications