Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

What do the symbols on the dosage grid mean? What is a dosage grid?

With the dosage table on each Persil pack, the necessary dosage amount for the garments to be washed can be easily seen.

The dosage amount depends on the degree of soiling of the laundry (shown in the columns) and the regional water hardness (shown in the rows). The dosage recommendations for all Persil products are based on a 10 lb load.

How do I know what the right dose is?

Every pack of Persil has a specific dosage recommendation. The optimum amount of detergent depends on the amount of laundry in the machine, the degree of soiling and the water hardness. If a prewash makes sense in the case of extremely heavy soiling, choose the lowest recommended dosage.

Only by dosing the detergent correctly can you help look after the environment, save money and avoid build-up in the machine and fabric.

Who can inform me about the water hardness in my area?

If you do not know the water hardness in your area, you can ask your water supply company. Our tip: You can find your water supplier's contact information on the water bill or on the Internet.

Where can I get a dosing cup?

You can order a dosing cup free of charge by filling out the following form: Click here.

What does water hardness mean?

The water hardness tells you the amount of dissolved lime in a liter of water, measured in millimoles of calcium carbonate (CaCO3). In Germany the water hardness is usually measured in German degrees (1º dH corresponds to around 0.19 millimoles of CaCO3 per liter of water).

This is important to be able to determine the amount of detergent that you are to dose according to the instructions on the packaging.

What do the degrees of soiling in the dosage table mean?

Lightly soiled:
No visible dirt or stains*. Body odor can be detected in some garments. Examples: Light summer and sports clothes (worn for only a few hours), t-shirts, shirts, blouses (worn up to 1 day), guest bed linen and towels (used for 1 day).

Normal soiled:

Visible dirt and/or a few light stains*. Examples: T-shirts, shirts, blouses (soaked with sweat or worn several times), underwear (worn for 1 day), towels, bed linen (used for up to 1 week), drapes with no nicotine stains (used up to 6 months).

Heavily soiled:
Clearly visible dirt and/or stains*. Examples: Tea towels and kitchen hand towels, linen napkins, baby bibs, children’s and soccer clothes (stained with grass and dirt), tennis clothes (stained with clay), work clothes (such as metal worker's, baker’s and butcher’s clothes, which can be washed at home).

Very heavily soiled:
A lot of ingrained dirt and/or stains*, clearly visible and possibly old, garments with strong odors.

Examples: the above mentioned dirt on table linen, linen napkins, tea towels and kitchen hand towels, cleaning cloths, mops, baby bibs, children’s, sports and soccer clothes (heavily soiled with mud, soil and grass), work clothes.

* Typical stains

Removable: Tea, coffee, red wine, fruit, vegetables
Containing proteins/carbohydrates: Blood, egg, milk, starches
Containing fat/oil: Lipids, cooking oils/fats, sauces, petroleum, waxes
Pigments: Soot, soil, sand

Why does the recommended dosage depend on the hardness of the water?

Laundry which is washed with too little detergent for the water hardness in the area will not only develop a grayish tint over time, but will also lose other qualities:

  • It will gradually feel harder
  • It will start to smell unpleasant
  • Due to the build-up of lime it will get heavier and less absorbent.
  • It will deteriorate faster

Unfortunately, heavy lime build-up cannot be reversed! So, if it is important to you that your washing machine and textiles last, you should ensure that you use enough detergent. “Less” in this case is not “more” and can become very expensive. The water-softening component in Persil (as well as other Henkel detergents) works to prevent the negative consequences mentioned above. The required amount of detergent can be easily seen in the dosage chart on the product packaging. If you do not know the water hardness, please ask your local water supply company.

Is it wise to wash heavily and lightly soiled laundry together?

Heavily and lightly soiled laundry should not be washed together. Heavily soiled laundry needs more detergent and a higher wash temperature, whilst lightly soiled laundry can be washed with a small dose of detergent and at a temperature as low as 20º C.

Why is an additional water softener not necessary?

If the dosage recommendations are followed, water softeners are not necessary alongside modern Persil detergents.

All Persil products are designed to protect against lime build-up. So an additional water softener is no longer necessary.

How can I help the environment when doing my laundry?

Sustainable washing means washing “right”! This involves the right sorting of the laundry, the right stain treatment, the right loading of the washing machine, the right dose of detergent (according to degree of soiling and water hardness) and choosing the right washing machine cycle.

Why does it make sense to use a fabric softener?

Fabric softeners like Vernel make your laundry extra soft, make it smell good, reduce static and help to protect your clothes. Laundry done with a fabric softener dries faster on the line as well as in the clothes dryer, is easier to iron and is kinder to the skin as the fabric does not rub as much.

How long will a detergent keep?

Laundry and cleaning products do not have an expiration date, contrary to products like food where it is a legal requirement. Our laundry and cleaning products will keep for many years if stored in a cool, dry place. However, liquid laundry and cleaning products should not be stored at very low temperatures, i.e. do not expose them to frost.

The production code on our products will not give you as a consumer any information about the age of the product, as it is an encrypted code. You can tell if a detergent is still usable by its appearance, smell and consistency. For example, if the powder detergent inside the box is just a single hard lump, the detergent has absorbed a lot of moisture from the surrounding air. It can no longer be dosed correctly or dissolved in water and so should not be used.

If an older detergent like that described above still “looks normal” and can be dosed and dissolves easily, don't hesitate to use it. However, we recommend that you select the dosage for heavily soiled laundry, as the performance of certain ingredients, such as the bleaching agents and enzymes can deteriorate over time. If the product’s appearance and consistency are not right, please dispose of it accordingly.

How do I wash my jeans?

Your jeans will stay nice for longer and will not develop unsightly white stripes (fading), if you only put three pairs of jeans in the machine at once and ensure that they are turned inside out.

Select a low spin speed and wash with Persil Color Gel on a delicates cycle. Shake out the jeans immediately after washing and hang them out to dry.

How do I wash ski clothes?

It is best to wash your ski suits and underclothes with Persil Color Gel. Depending on the recommendation on the garment care label, select a delicates or easy-care washing cycle and dose the detergent according to your local water hardness as when washing “heavily soiled” laundry.

Any marks on the cuffs, as well as the dark stripes from carrying the skis should be soaked with Sil stain remover spray prior to washing. Any unidentifiable food stains can be easily managed if you pre-treat them with Sil multipurpose stain remover gel. In both cases: Leave the product to work (max. 10 minutes) but do not allow it to dry, then wash the garment immediately.

What makes Persil Color Gel different from other mild color detergents?

Both detergent types are mainly designed for colored fabrics. Persil Color Gel is ideal for normal to heavily soiled fabrics, which can be washed on a color washing cycle with a wash load of 10 lbs or more. Stubborn grease stains can be removed with this high-performance detergent even at low temperatures. What’s more, stains can also be directly pretreated.

Mild detergents for colored laundry (e.g. Perwoll Color) are, on the other hand, special detergents for delicate colored fabrics.  Fabric care and mild cleaning are a priority. For this reason, a maximum load of 5.5 lbs is highly recommended for delicate and easy-care washing cycles. If delicate fabrics requiring washing with mild detergents have tough stains, we recommend that the fabric be pretreated with Sil multipurpose stain remover gel, or that you add it to the detergent.

Is a prewash necessary?

Not normally. Exceptions: extremely heavily soiled fabrics, e.g. work, outdoor sports, gardening and farming clothes.

What detergent can I use for white, colored and delicate laundry, and silk or wool?

White laundry 60° C

Persil Universal
Persil Sensitive Gel

Colored laundry 60° C

Persil Color
Persil Sensitive Gel

Delicates 40° C

Persil Sensitive Gel
Silk/Wool

How do I wash drapes?

Wash your drapes with dato drape detergent with anti-graying formula on a delicate washing cycle. Please bear in mind the following: Pay attention to the manufacturer’s care label, choose the dosage according to the degree of soiling and water hardness, load the machine with drapes up to a max. weight of 5.5 lbs and spin at a low spin speed to remove moisture.

Do not leave washed drapes in the laundry basket for long - this prevents unnecessary wrinkling. For colored drapes we recommend Perwoll Color. This will help maintain the intensity of both pastel and bright colors even after numerous washes.

What do I do on vacation if I don’t want to go without my usual detergent?

The best option is Sil saptil. Add a strip of Sil saptil paste (approx. two inches) to approx. a gallon of warm water and dissolve the paste. Soak the laundry and then rinse.

What should I do if the color runs from my laundry?

The color can run from new fabrics. If you are not sure how colorfast the fabric is, it is best to wash the new garment separately at a max. temperature of 40º C. Colored fabrics should also be sorted and light and dark colors washed separately, that is, wash similarly colored garments together.

Πώς αφαιρώ λεκέδες από λοσιόν σώματος;


Ψεκάστε τους λεκέδες από λοσιόν με ένα αφαιρετικό λεκέδων (χρησιμοποιήστε spray με βενζόλιο), μετά μουλιάστε το σε νερό και στη συνέχεια πλύντε τα ρούχα με Dixan Υγρό.


Διαλέξτε τη δοσολογία για "πολύ λερωμένα ρούχα" σύμφωνα με τη σκληρότητα νερού της περιοχής σας και χρησιμοποιήστε την υψηλότερη θερμοκρασία πλύσης σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ρούχου. Αν ο λεκές έχει μείνει αρκετό καιρό στο ύφασμα και έχετε κάνει προεργασία πολλές φορές με διάφορους τρόπους, τότε ίσως χρειαστεί να το πλύνετε δεύτερη φορά.

Πώς μπορούν να βγουν οι λεκέδες από αντιηλιακό;


Οι λεκέδες από αντιηλιακό είναι οι πιο συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.


Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης προστασίας του αντιηλιακού τόσο πιο δύσκολο είναι να φύγει ο λεκές. Αν τα λερωμένα ρούχα μείνουν αρκετό καιρό στο καλάθι με τα άπλυτα, αυτό θα κάνει πιο δύσκολη την απομάκρυνση των λεκέδων.


Συμβουλές για αφαίρεση λεκέδων:


    Ψεκάστε τους λεκέδες με ένα spray κατά των λεκέδων
    Μετά πλύντε με Dixan χρησιμοποιώντας την υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία ανάλογα με την ετικέτα για τη φροντίδα των ρούχων και τη δοσολογία για πολύ λερωμένα ρούχα.


Μερικές φορές ίσως ο λεκές να μην βγει από την πρώτη πλύση.


Σε αυτή την περίπτωση τα παραπάνω 2 βήματα που περιγράψαμε  μπορούν να επαναληφθούν ή μπορείτε να αφήσετε τα ρούχα να μουλιάσουν όλο το βράδυ. Για αυτό διαλύετε 38ml Dixan Υγρό σε 10L νερό.


Για ανοιχτόχρωμα ρούχα με ευαίσθητα χρώματα θα πρέπει να αξιολογήσετε εαν η απομάκρυνση του λεκέ συνοδεύεται από ξεθώριασμα του χρώματος. Εαν τα ανοιχτόχρωμα ευαίσθητα ρούχα πλυθούν με απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό τότε ίσως ξεθωριάσουν.

Πώς μπορούν να βγουν από τα ρούχα οι σκουρόχρωμοι λεκέδες που εμφανίζονται αμέσως μετά το πλύσιμο;


Τετοιοι λεκέδες συνήθως δημιουργούνται από ορισμένες χημικές ουσίες (polyquats) οι οποίες βρίσκονται σε αρκετά προϊόντα περιποίησης των μαλλιών.


Οι ουσίες αυτές κάθονται στην επιφάνεια των υφασμάτων και προσκολλώνται στις ίνες των ρούχων. Εξαιτίας αυτού κατακρατούν τους ρύπους που βρίσκονται στο νερό κατά τη διάρκεια της πλύσης.


Αν χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού οι λεκέδες θα είναι πολύ ορατοί εξαιτίας των ρύπων που θα κατακαθίσουν στα ρούχα. Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των polyquats που περιγράψαμε, συνήθως οι λεκέδες αυτοί είναι πολύ δύσκολο εως και αδύνατο να αφαιρεθούν.


Μουλιάστε το ρούχο στο νερό για αρκετή ώρα. Μετά πλύντε τα ρούχα χρησιμοποιώντας την υψηλή δοσολογία (λάβετε υπόψη σας τη σκληρότητα του νερού) σε συνδυασμό με την θερμοκρασία που ενδείκνυται από το ταμπελάκι του ρούχου.

Πώς μπορώ να αφαιρέσω τους επίμονους λεκέδες;

Αν οι επίμονοι λεκέδες δεν απομακρυνθούν με την πρώτη πλύση τότε καλύτερα να κάνετε μια προεργασία πριν την επόμενη και να αυξήσετε την δόση του απορρυπαντικού.


Εναλλακτικά μπορείτε να μουλιάσετε το ύφασμα σε ένα διάλυμα νερού με υγρό απορρυπαντικό Dixan ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης την προηγούμενη νύχτα ή να διαλέξετε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση.

Πώς μπορώ να αφαιρέσω τους "κίτρινους" λεκέδες αν δεν απομακρυνθούν μετά την πρώτη πλύση;


Αυτοί οι λεκέδες περιέχουν χρωστικές όπως καφέ, τσάι, φρούτα, λαχανικά, μπαχαρικά και σάλτσες που δεν αφαιρέθηκαν με την πρώτη πλύση.


Αυτοί οι λεκέδες παραμένουν στα ρούχα μετά την πλύση αν χρησιμοποιείτε λίγο απορρυπαντικό.


Μπορεί επίσης να συμβεί μετά την πλύση κάποιοι λεκέδες να μην είναι ορατοί. Αλλά μπορεί οι λεκέδες να επανεμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου όταν έρθουν σε επαφή με το οξυγόνο.


Για να απομακρύνετε έγχρωμους ή παλαιότερους λεκέδες στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται μούλιασμα των ρούχων όλη τη νύχτα σε διάλυμα απορρυπαντικού με λευκαντικό όπως Dixan Σκόνη.


Αν ανατρέξετε στις συμβουλές κατά των λεκέδων μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Μπορώ να πλύνω σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με το υγρό απορρυπαντικό Dixan και να εξοικονομήσω ενέργεια;

Ναι, το υγρό απορρυπαντικό Dixan είναι αποτελεσματικό από τους 20ºC.

Πώς μπορώ να πλύνω τα ρούχα του μωρού μου;

Ξεχωρίστε τα ρούχα με βάση το χρώμα. Πλύντε τα άσπρα ρούχα ξεχωριστά. Πλύντε στην μεγαλύτερη δυνατή θερμοκρασία αφού συμβουλευτείτε τις ετικέτες των ρούχων.

Πρέπει να πλένω τα ρούχα του μωρού μου πριν την πρώτη φορά;

Ναι, τα ρούχα του μωρού θα πρέπει να πλένονται πριν τα φορέσει για πρώτη φορά.


Πλύντε τα στην μεγαλύτερη δυνατή θερμοκρασία αφού συμβουλευτείτε τις ετικέτες των ρούχων. 

Πρέπει να πλένω τα ρούχα του μωρού μου ξεχωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα;

Όχι, τα ρούχα του μωρού μπορούν να πλυθούν μαζί με τα ρούχα της υπόλοιπης οικογένειας.