*Σημαντική σημείωση: Αυτά τα σύμβολα επισήμανσης είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Ginetex. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των συμβόλων απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την Ginetex.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ginetex.net